Personuppgiftspolicy

Allmänt

Vi på Kaatach AB registrerar och behandlar de personuppgifter som samlas in när du använder vår hemsida och om anmält dig till vårt nyhetsbrev. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Vi på Kaatach är personuppgiftsansvariga och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Vi samlar in uppgifter om hur du använder vår webbplats för att kunna analysera användandet och göra din upplevelse bättre. Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att kunna skicka relevant innehåll till dig.

Om du bokar kalas hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna registrera din kalasbokning och skicka bekräftelse till din e-post. Adressen behöver vi för att kunna fakturera eventuellt utebliven betalning på kalasdagen.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter i e-postkonversationer.

Lagring av personuppgifter
De personuppgifter vi lagrar från dig som besökare av vår webbplats är endast ditt IP-nummer. Vi lagrar denna uppgift som längst i 30 dagar.

Som prenumerant av vårt nyhetsbrev lagrar vi följande uppgifter:

  • Namn
  • E-post

Vi lagrar personuppgifterna så länge du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Om du bokar kalas hos oss registrerar vi följande personuppgifter:

  • Barnets namn
  • Barnets födelsedatum (ej personnummer)
  • Målsmans namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Mobiltelefonnummer

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer enbart att behandlas av och våra personuppgiftsbiträden för hantering av statistik, utskick av nyhetsbrev och kalasbokning.

Dina rättigheter

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera dina personuppgifter. Du kan också när som helst avanmäla dig från våra nyhetsutskick, så raderas dina personuppgifter automatiskt från våra system.

Personuppgiftsansvarig

Kaatach AB (556793-5712) är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Om du har frågor kan du kontakta oss på info@kaatach.se.