Lekträffar för barn i behov av särskilt stöd

Sista torsdagen varje månad, med uppehåll för skollov, erbjuder vi lek i lugnare miljö för barn i behov av särskilt stöd.

Vår erfarenhet är att barn med olika typer av diagnoser har svårt att besöka ett lekland under helger p g a att ljudvolymen då blir hög och att det oftast är många barn på anläggningen, därför har vi valt att avsätta en egen dag varje månad för de barn som behöver lite lugnare miljö omkring sig. Här är tanken att barnen tillsammans med sina syskon, föräldrar och andra familjer kan umgås och ha roligt.

Förbokad entré: 99 kr barn 1år, 179kr för barn 2år

Drop in pris: 119kr barn 1år, 199kr barn 2 år

Välkomna kl 16.00-18.00.

Datum för våren 2024:

25/1

22/2

21/3

25/4

30/5

Välkomna!

Minitivoli

På Kaatachs minitivoli kan barnen bland annat åka berg- och dalbana, flyga Flygande helikoptern och ta en biltur i Mini jet taxi.