Behöver jag vara orolig inför mitt besök?

Nej, våra gästers och vår personals säkerhet och trygghet är alltid vår högsta prioritet. Vi har genomfört en riskanalys och identifierat ett antal åtgärder som vi kommer att genomföra – för att kunna öppna anläggningen på ett tryggt sätt, utifrån riktlinjer och rekommendationer från svenska myndigheter. Vi har förståelse för att man som gäst kan känna oro eller ha frågor inför sitt besök och vi ska försöka besvara dem alla. Om man som gäst eller personal uppvisar symptom eller inte känner sig frisk ska man hålla sig hemma.

Här kan du läsa de åtgärder vi tagit för att kunna öppna Kaatach på ett säkert sätt.