Spela spel Se på film

Frågor och svar gällande Corona


Behöver jag vara orolig inför mitt besök?

Nej, våra gästers och vår personals säkerhet och trygghet är alltid vår högsta prioritet. Vi genomförde en riskanalys och identifierade ett antal åtgärder som genomfördes under våren - för att kunna ha Kaatach öppet på ett tryggt sätt, utifrån riktlinjer och rekommendationer från våra myndigheter. Vi har förståelse för att man som gäst kan känna oro eller ha frågor inför sitt besök och vi ska försöka besvara dem alla. Om man som gäst eller personal uppvisar symptom, eller inte känner sig frisk, ska man hålla sig hemma.

Vilka insatser vidtar Kaatach för att bidra till minskad smittspridning?

Det här gör vi för att våra medarbetare och gäster ska känna sig trygga när de besöker oss och för att minska smittspridningen i samhället:

- För att minska köer och trängsel har vi…

… Kaatach öppet för ett mycket begränsat antal gäster per dag.
… flyttat försäljningen av entrébiljetter till Kaatach.se - alla besök måste förbokas. Klicka här för att boka plats. Vänligen notera att våra dagar nu är uppdelade i olika tidsblock och att vi mellan blocken stänger för extra städning. Mer info hittar du i bokningssystemet.
... infört kömarkeringar i golvet vid beställning av mat/fika.


- För att säkerställa social distanshållning har vi…

… infört en rad olika rutiner samt avståndsmarkeringar på platser runt om på Kaatach där det kan uppstå mycket folk på begränsad yta. Vi har även valt att minimera antalet bord i cafét, för att ha rätt avstånd mellan varje bord. Både gäster och personal behöver respektera och följa myndigheternas rekommendationer genom att hålla avstånd till varandra både i cafét och leklandet.
… infört markerade sittplatser i discorummet för att varje show ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Antalet sittplatser är därmed begränsade och biljett erhålls i kassan inför varje show. OBS! Alla event är pausade fram till jul efter de nya direktiv som kom den 16/11.
… utbildat vår personal i gällande rutiner och rekommendationer.
… informerat gästerna både innan besöket och på Kaatach om gällande rutiner och rekommendationer. Det finns skyltar som uppmanar till att hålla avstånd runt om på anläggningen.
... placerat plexiglas mellan kund och personal i kassan.

- För att säkerställa hygienhållning har vi…

… förstärkt alla städrutiner av allmänna ytor och toaletter.
… utformat särskilda städ- och hygienrutiner anpassade för situationen.
… infört utökad möjlighet till handtvätt/handsprit på flera ställen på vår anläggning.
… utbildat all personal i gällande hygienrutiner.

Vad är öppet?

Hela leklandet inomhus är öppet, ca 1500kvm. Året runt går även det bra att leka ute på Kaatach, men våra studsmattor är inte tillgängliga på hösten. Båtarna i hamnen och dasset är alltid tillgängliga för lek och skoj. Hela klätterborgen med hängbroar och rutschkanor är också självklart öppen, även vår innebandyplan på taket är öppen.

Bra att veta 

Vi följer noga utvecklingen kring coronapandemin och riktlinjerna från myndigheter och regeringen. Vi fortsätter att arbeta för att bromsa smittspridningen av covid-19 och är beredda att göra ändringar i öppethållandet och verksamheten om det krävs.

Vi vill understryka att även våra besökare har ett eget ansvar att hålla tillräckligt stort avstånd till varandra, respektera hänvisningar och visa hänsyn mot andra, både besökare och vår personal, för att motverka smittspridning av covid-19. Vi befinner oss i en väldigt speciell tid och det är vårt gemensamma ansvar att skydda varandra mot viruset. Tack för att ni hjälper till! <3

Läs mer om Covid-19 hos Folkhälsomyndigheten 

Upp