Spela spel Se på film

Frågor och svar gällande Corona

Information gällande coronaviruset COVID-19

När kommer ni att öppna Kaatach igen?

Just nu är Kaatach stängt med anledning av den rådande situationen och vi håller oss löpande uppdaterade om smittspridningsläget via Folkhälsomyndighen och Region Stockholm. Vår förhoppning är att kunna välkomna våra gäster den 1/6. Vår högsta prioritet är alltid våra medarbetares och våra gästers säkerhet.

 

När Kaatach öppnar igen, behöver jag vara orolig inför mitt besök?

Nej, våra gästers och vår personals säkerhet och trygghet är alltid vår högsta prioritet. Vi har genomfört en riskanalys och identifierat ett antal åtgärder som vi kommer att genomföra - för att kunna öppna anläggningen på ett tryggt sätt, utifrån riktlinjer och rekommendationer från svenska myndigheter.  Vi har förståelse för att man som gäst kan känna oro eller ha frågor inför sitt besök och vi ska försöka besvara dem alla. Om man som gäst eller personal uppvisar symptom eller inte känner sig frisk ska man hålla sig hemma.

 

Hur påverkas de gäster som har årskort på Kaatach?

Våra årskortare är våra mest trogna gäster och vi är väldigt måna om att de ska bli nöjda. När vi väl har öppnat igen så kommer vi att lägga på antalet dagar som vi har haft stängt på samtliga årskort, så att ingen tid förloras.

 

Vilka insater kommer Kaatach att göra för att minska smittspridningen?

Det här kommer vi göra för att våra medarbetare och gäster ska känna sig trygga när de besöker oss och för att minska smittspridningen i samhället:

För att minska köer och trängsel kommer vi…

… öppna Kaatach för ett mycket begränsat antal gäster per dag.
… så långt det går, flytta försäljningen av entrébiljetter och tivolibiljetter till Kaatach.se.

För att säkerställa social distanshållning kommer vi…

… införa rutiner samt avståndsmarkeringar och avskiljare på platser runt om på Kaatach där det kan uppstå mycket  folk på begränsad yta.
… inte genomföra några uppträdanden på scenen innan situationen är säker.
… utbilda personal i gällande rutiner och rekommendationer.
… informera gästerna både innan besöket och på Kaatach om gällande rutiner och rekommendationer.

För att säkerställa hygienhållning kommer vi…

… förstärka städrutiner av allmänna ytor och toaletter.
… utforma särskilda städ- och hygienrutiner anpassade för situationen.
… införa utökad möjlighet till handtvätt/handsprit på flera ställen på vår anläggning.
… utbilda all personal i gällande hygienrutiner.

 

Åtgärderna ovan är resultatet av en riskanalys av vår verksamhet. Den visar att genom justeringar och anpassningar på flera verksamhetsområden kan vi möta de förhållningsregler och rekommendationer som finns och därmed minimera risken för smittspridning.

Läs mer om Covid-19 hos Folkhälsomyndigheten 

 

Upp