Aktuellt på Kaatach

Lekträffar för barn i behov av särskilt stöd under 2023

Lekträffar för barn i behov av särskilt stöd under 2023

Vår erfarenhet är att barn med olika typer av diagnoser har svårt att besöka ett lekland under helger p g a att ljudvolymen då blir hög och att det oftast är många barn på anläggningen, därför har vi valt att avsätta en egen dag varje månad för de barn som behöver lite lugnare miljö omkring sig.

Minitivoli

På Kaatachs minitivoli kan barnen bland annat åka berg- och dalbana, flyga Flygande helikoptern och ta en biltur i Mini jet taxi.